UnLock Root Pro 4.12

UnLock Root Pro 4.12

Unlcokroot – Shareware – Android
A software that helps you to root your Android device. The main function of this software is to obtain the highest user privileges. Unlock Root has over 10,000,000 users around the world. It has 2 years of development. The Unlock Root Pro supports as Samsung Galaxy S/SII/SIII, Note/Note 2, HTC One X, Amazon Kindle Fire, LG Nexus4, etc.

Tổng quan

UnLock Root Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Unlcokroot.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của UnLock Root Pro là 4.12, phát hành vào ngày 03/10/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/01/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 4.12, được sử dụng bởi 75 % trong tất cả các cài đặt.

UnLock Root Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

UnLock Root Pro Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho UnLock Root Pro!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có UnLock Root Pro cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản